Serwis

Zgłoszenie reklamacji:

  1. Wypełnij formularz reklamacji. Prosimy o podanie prawidłowego adresu wraz z telefonem kontaktowym, na który ma być odesłany produkt po naprawie. Proszę zamieścić również dokładny opis usterki ułatwi nam to naprawę.

formularz

  1. Po wypełnieniu formularza reklamacji zostanie wygenerowany numer reklamacji RMA. Ważne, aby umieścić numer reklamacji RMA na kopercie oraz wewnątrz przesyłki.
  2. Zapisz sobie numer zgłoszenia RMA, gdyż za pomocą tego numeru oraz podanego numeru telefonu komórkowego można sprawdzić status naprawy.

  1. Ważne, żeby do reklamowanego produktu dołączyć kartę gwarancyjną oraz dowód zakupu.
  2. Adres do wysyłki urządzenia do reklamacji:

 

Mag-Tech Import-Export
ul. Krańcowa 57/U1
02-493 Warszawa

kontakt: serwis@swiatandroid.pl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ważne!

Reklamacje zgłoszone do końca września, będą rozpatrywane jeszcze w starym systemie w kórym zostały zgłoszone (Aby sprawdzić przebieg realizacji reklamacji, należy zalogować się do panelu reklamacji). Od dnia 2 października 2015 zgłoszenia będą weryfikowane już w nowym systemie.

 

 

By dokonać weryfikacji czy Państwa sprzęt został zakupiony od oficjalnego dystrybutora prosimy skorzystać z formularza poniżej: